VIDEOS
Kosokun Katas

Kosokun Sho

Kosokun Sho

Performed by Sensei Matthew Day
time: 4:00

Kosokun Dai

Kosokun Dai

Performed by Sensei Matthew Day
time: 4:32

Shiho Kosokun

Shiho Kosokun

Performed by Sensei Matthew Day
time: 3:17